Organizing Committee

 1. Apurva Patel
 2. ChandraPrakash Mittal
 3. Falguni Desai ( Co-ordinator)
 4. Farah Khatri
 5. Hetal Seth
 6. Manohar Dixit
 7. Niti Gaurisaria
 8. Pankti Shah
 9. Prakhar Misra
 10. Premprakash Saboo
 11. Priti Turakhia
 12. Ritu Joshi
 13. Sachi Maniar
 14. Swati Sanghavi
 15. Tejal Rajyagor
 16. Yash Maniar